Czym jest Fab Lab?

Fab Lab to wolna przestrzeń, w której każdy może rozwijać swoje zainteresowania i dokształcać się w wielu dziedzinach. Fab Lab na określonych warunkach użycza miejsca, narzędzi oraz wiedzy, którą posiadają, będący jego częścią, specjaliści. Do głównych założeń takiego miejsca należy umożliwienie rozwoju jego użytkownikom a także rozwój samej przestrzeni.

Dla przykładu jeśli użytkownicy posiedli wiedzę i umiejętności zbudowania np. drukarki 3D mogą z pomocą Fab Lab zbudować takową, aby służyła ona rozwojowi kolejnych osób. Ponadto zasadą szczególnie istotą w prawidłowym funkcjonowaniu takiej społeczności jest wzajemna pomoc oraz chęć dzielenia się zdobytą wiedzą. Fab Lab nie wspiera zjawisk typu „wyścig szczurów” wspiera za to progres osobisty, zawodowy i emocjonalny. Stowarzyszenie MiastoHolizm we współpracy z OFF Mariną pragnie stworzyć miejsce wzajemnych inspiracji. Na początek dotyczyć to ma takich dziedzin jak: moda, film, fotografia, rowery fixie, design, sztuki plastyczne, meble, muzyka.