W przestrzeni OFF Mariny w połowie grudnia będzie miało miejsce niebywale artystyczne spotkanie. 13.12.2014 r. blisko 1000m2 przestrzeń zamieni się w płaszczyznę ekspozycji prac, które przez kilka miesięcy tworzyła Sabina Wacławczyk – tegoroczna stypendystka artystyczna Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

„od do” to projekt, którego główną inspiracją jest „klasyczna” maska teatralna poddana wielu „deformacjom”, „przekształceniom” oraz interpretacyjnym zabiegom. Maska, której zadaniem jest nie tylko odnaleźć się w przestrzeni OFF Mariny, ale także samą sobą o sobie i o tej przestrzeni opowiedzieć. Obiekt Maski posłużył także autorce przedsięwzięcia do usytuowania jej w roli bohatera, głównej postaci planu, kadru, foto – zdarzenia, za które odpowiedzialny jest szczeciński fotograf: Piotr Nykowski (Poza Okiem).

„od do” to opowieść angażująca wielu narratorów zarówno żywych jak i ożywionych-powstałych z obiektów, przedmiotów, przestrzeni.


Sabina Wacławczyk:
Sabina Wacławczyk – absolwentka reżyserii PWST Krakowie Filia we Wrocławiu, która z wynikiem celującym ukończyła specjalizację kierunkową – Scenografia i Kostiumy Teatralne na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wacławczyk ukończyła także Architekturę Wnętrz na Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Była stypendystką Programu Erasmus na Akademii Teatralnej w Pradze. Tworzy autorskie, interdyscyplinarne projekty artystyczno-społeczne.

OFF Marina:
OFF Marina miejsce twórczych spotkań. Otwarta na inicjatywy przestrzeń znajdująca się na granicy centrum a Pomorzan. Poprzemysłowy, zabytkowy budynek, w którym gromadzą się twórcy najznakomitszych pomysłów, ciekawych realizacji oraz przedsięwzięć.

 

OFF Marina
Chmielewskiego 18
13.12.2014 r., godz. 18:00
wstęp wolny