• Jak to robią w Toronto?

    Otwarta przestrzeń, fab lab to tylko niektóre hasła „drogowskazy”, które mają nakreślić kierunek i powstający pomysł. The Centre for Social Innovation from Centre for Social Innovation on Vimeo. Stowarzyszenie MiastoHolizm we współpracy z OFF Mariną w olbrzymiej przestrzeni 1000 m2 pragnie utworzyć dla organizacji pozarządowych, osób czy nieformalnych grup miejsce pracy, progresu i doskonalenia się. Chcemy skoncentrować się na kilku dziedzinach tj. fotografia, video, moda, design, meble,
    Read More