• OFF Marina jako partner Akademii Sztuki w projekcie Miasto Starter.

    Znamy zwycięzców konkursu! Uprzejmie informujemy o wynikach konkursu Miasto Starter – Szczecin Miasto Inspirujące, w którym jako OFF Marina mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Jury konkursu, w składzie: – Jerzy Lipczyński, – Arkadiusz Marcinkowski, – Monika Petryczko, – Magda Małachowska oraz – Małgorzata Kopczyńska – przewodnicząca, na posiedzeniu w dniu 9 listopada 2015 r., po obejrzeniu i ocenie prawie 50 prac, postanowiło przyznać następujące nagrody:
    Read More