cele:
Działanie na rzecz rozwoju kultury polskiej, a w szczególności wspieranie i propagowanie twórczości młodych artystów. Podejmowanie działań, mających na celu propagowanie i zapoznanie społeczności z trendami i osiągnięciami w sztuce lokalnych, krajowych i zagranicznych artystów.

stps
Propagowanie oraz prezentacja kultury i sztuki w kraju i zagranicą. Wydawanie niekomercyjnych, niskonakładowych książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych, opracowań dydaktycznych, informacyjnych, badawczych, krytycznych i przekładów ;literatury polskiej za granicą – w postaci drukowanej oraz innych technik zapisu obrazu i dźwięku. Dokumentacja zjawisk życia kulturalnego i artystycznego, a także tworzenie systemów informacyjnych w tych zakresach. Produkcja i opracowywanie filmów dokumentalnych, oświatowych.

więcej na: www.facebook.com/film.szczecin