Szczecińsensski „Think Tank”. Członkowie Stowarzyszenia SENS to m.in. inżynierowie ruchu drogowego, środowiska, pracownicy naukowi, specjaliści budownictwa, przedsiębiorcy, prawnicy, członkowie Rad Osiedli.  Głównym celem Stowarzyszenia  jest podnoszenie jakości życia w Szczecinie.
Aby to osiągnąć SENS promuje wśród szczecinian i lobbuje u władz miasta za rzeczywistym wprowadzaniem w życie polityki miasta przyjaznego człowiekowi, polityki zrównoważonego transportu oraz idei miasta estetycznego i nowoczesnego.

więcej na: www.sens.szczecin.pl