Rowerowy Szczecin to stowarzyszenie działające na rzecz rowerzystów i popularyzacji transportu rowerowego w mieście.

rowerowy-szczecin

Cele Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin:

  • poprawa warunków poruszania się na rowerze w Szczecinie,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • popularyzacja roweru jako przyjaznego dla środowiska środka transportu oraz idealnego środka codziennego transportu (do pracy, do szkoły itp..),
  • poprawa jakości życia przez zwiększenie swobody wyboru środka transportu.

więcej na: www.rowerowy.szczecin.pl