Pomaga tworzyć i wdrażać pomysły, które pozwalają na estetyczne, zdrowe i zrównoważone życie. Zmienia idee w produkty i usługi. Działa w obszarze sektora kreatywnego. Wykorzystuje podejście Design Thinking do budowania innowacji społecznych.
media-dizajn

uczy: prowadzi warsztaty z modelowania biznesowego, kreatywności, wprowadzania produktów i usług na rynek

łączy: wspiera nawiązywanie kontaktów przez specjalistów, ekspertów, naukowców i przedsiębiorców w Polsce oraz w Europie.

bawi: organizuje wydarzenia: seminaria, konferencje krajowe i międzynarodowe, koncerty, pikniki, spotkania filmowe i inne.

konsultuje: doradza organizacjom w procesie wprowadzania innowacji społecznych, współtworzymy strategie i rozwiązania biznesowe

bada: prowadzi badania ilościowe i jakościowe, w tym antropologiczne oraz analizy trendów sektora kreatywnego.

zarządza: zarządza projektami w metodach Price i Scrum. Przekuwa koncepcje w projektach, znajdujemy źródła dofinansowania, wdraża i rozlicza.

Kontakt:

www.mediadizajn.pl

https://www.facebook.com/mediadizajn