upside-artFundacja UPSIDE ART powstała w Szczecinie w 2013 roku z inicjatywy artystów i promotorów sztuki: Wojciecha Łazarczyka, Katarzyny Szeszyckiej, Krzysztofa Łukomskiego, Hannę Szutowicz i Piotra Jankowskiego. Wspomniani fundatorzy zaprosili do współpracy innych twórców i animatorów kultury ze Szczecina. Nasza fundacja zajmuje się organizacją wydarzeń artystycznych w dziedzinie sztuk wizualnych, muzyki, designu.

Działalność fundacji nie ogranicza się jednak tylko do tradycyjnej aktywności w tych dziedzinach, ale jest wyrazem poszukiwania nowych form i interdyscyplinarności we współczesnej kulturze. Celem łączenia różnych praktyk i wielu doświadczeń jest świadome WYWRÓCENIE DO GÓRY NOGAMI PRZYZWYCZAJEŃ ARTYSTÓW I PUBLICZNOŚCI I EKSPERYMENTOWANIE Z NIMI.

więcej na: www.upsideart.org