Akademia Sztuki w Szczecinie jest pierwszą w Polsce uczelnią publiczną kształcącą w różnych dziedzinach sztuki. Jej celem jest promocja talentów i ochrona swobody artystycznej. Przez swoją naukowo–artystyczną działalność integruje i pobudza środowisko twórcze do kreowania piękna na wszystkich obszarach życia społecznego. Akademia Sztuki prowadzi kształcenie w oparciu o tradycję kultury narodowej i szeroko pojętej kultury światowej, przy współpracy z uczelniami artystycznymi w Polsce i poza jej granicami.

W skład  Akademii Sztuki w Szczecinie wchodzą cztery wydziały:

  •  Wydział Edukacji Muzycznej
  •  Wydział Instrumentalny
  •  Wydział Malarstwa i Nowych Mediów
  •  Wydział Sztuk Wizualnych

na których prowadzone są studia I i II stopnia na następujących kierunkach:

  • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej,
  • instrumentalistyka,
  • grafika,

oraz studia I stopnia na kierunkach:

  • architektura wnętrz,
  • malarstwo,
  • wokalistyka.

Na wszystkich wydziałach Akademii Sztuki kształci się niemalże 500 studentów.

Akademia Sztuki w Szczecinie istnieje od 1 września 2010 roku na mocy ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 roku o utworzeniu Akademii Sztuki w Szczecinie (Dz. U. Nr 94, poz. 601).